Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. Az adatvédelem kiemelten fontos a Bc Autómosó Kft. Vezetése szempontjából. A Bc Autómosó Kft. Internetes oldalainak használata. személyes adatok megjelölése nélkül lehetséges; ha azonban az érintett speciális webes szolgáltatásokat szeretne igénybe venni a weboldalunkon keresztül, szükségessé válhat a személyes adatok feldolgozása. Ha a személyes adatok feldolgozására szükség van, és az ilyen adatkezelésnek nincs törvényi alapja, akkor az érintettől általában beleegyezést kapunk.

A személyes adatok – például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma – feldolgozásának mindig összhangban kell lennie az Általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) és az országspecifikus adatvédelemmel. a Bc Autómosó Kft-re vonatkozó előírások. Ezen adatvédelmi nyilatkozatunkkal vállalkozásunk tájékoztatni szeretné a lakosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok jellegéről, terjedelméről és céljáról. Ezenfelül az érintetteket ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatják azokról a jogokról, amelyekre jogosultak.

Adatkezelőként a Bc Autómosó Kft. számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre az ezen a weboldalon feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Az internetes adatátvitelnek azonban elvileg biztonsági rései lehetnek, ezért nem biztos, hogy az abszolút védelem biztosított. Ezért minden érintett szabadon továbbíthat személyes adatokat számunkra alternatív eszközökkel, például telefonon.

1. Fogalommeghatározások

A Bc Autómosó Kft. Adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásához használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először el kell magyaráznunk a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adatok: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetetten azonosítható, különösen egy azonosítóra hivatkozva, például név, azonosító szám, helyadatok, online azonosító vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitás.

 • b) Érintett

  Érintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő dolgozza fel.

 • c) Feldolgozás

  A feldolgozás bármely olyan művelet vagy műveletsorozat, amelyet személyes adatokkal vagy személyes adatok halmazával hajtanak végre, akár automatizált módon, akár gyűjtéssel, rögzítéssel, rendszerezéssel, strukturálással, tárolással, adaptációval vagy módosítással, visszakereséssel, konzultációval, felhasználással, közzététel továbbítással, terjesztéssel vagy más módon elérhetővé tételsel, összehangolással vagy kombinációval, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.

 • d) Az adatkezelés korlátozása

  A feldolgozás korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőben korlátozzuk feldolgozásukat.

 • e) Profilozás

  A profilalkotás a személyes adatok bármilyen formájú automatizált feldolgozását jelenti, amely személyes adatok felhasználását jelenti egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen annak elemzésére vagy előrejelzésére, amely a természetes személy munkahelyi teljesítményével, gazdasági helyzetével, egészségével, személyes preferenciáival kapcsolatos , érdeklődés, megbízhatóság, viselkedés, elhelyezkedés vagy mozgás.

 • f) Álnévvé tétel

  Az álnévvé tétel a személyes adatok oly módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatokat többé ne lehessen hozzárendelni egy adott érintetthez kiegészítő információk felhasználása nélkül, feltéve, hogy ezeket a kiegészítő információkat külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedéseknek vetik alá annak biztosítása érdekében. hogy a személyes adatokat nem azonosított vagy azonosítható természetes személynek tulajdonítják.

 • g) A feldolgozásért felelős adatkezelő

  Az adatkezelésért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jogszabályok határozzák meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésének konkrét kritériumait az uniós vagy a tagállami jogszabályok előírhatják.

 • h) Processzor

  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

  A címzett olyan természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy más szerv, amelynek a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azokat a közhatóságokat azonban, amelyek személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami jogszabályokkal összhangban, nem tekintik címzettnek; az említett hatóságok általi feldolgozásnak meg kell felelnie az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak a feldolgozás céljainak megfelelően.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik fél az a természetes vagy jogi személy, állami hatóság, ügynökség vagy szerv, amely nem az érintett, az adatkezelő, az adatfeldolgozó és az olyan személyek, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosultak a személyes adatok kezelésére.

 • k) beleegyezés

  Az érintett hozzájárulása minden olyan szabadon adott, konkrét, tájékozott és egyértelmű jelzés az érintett kívánságairól, amely nyilatkozattal vagy egyértelmű megerősítő intézkedéssel egyetértést jelent a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozásában. .

2. Az adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi törvények és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában adatkezelő:

Bc Autómosó Kft.

Rakóczi u 1.

1039 Budapest

Magyarország

Telefon: +36 30 812 7014

E-mail: info@citywash.hu

Weboldal: www.citywash.hu

3. Sütik

A Bc Autómosó Kft. Internetes oldalai használjon sütiket. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszerben tárolnak egy internetes böngészőn keresztül.

Sok internetes webhely és szerver sütiket használ. Sok cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie azonosítót. A cookie azonosító a cookie egyedi azonosítója. Karakterláncból áll, amelyen keresztül az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetes böngészőhöz, amelyben a sütit tárolták. Ez lehetővé teszi a felkeresett internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék a dats alany böngészőjét az egyéb internetes böngészőktől, amelyek más sütiket tartalmaznak. Egy egyedi internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie azonosítóval.

A sütik felhasználásával a Bc Autómosó Kft. felhasználóbarátabb szolgáltatásokat nyújthat a weboldal felhasználóinak, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lehetségesek.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó szem előtt tartásával. A sütik lehetővé teszik számunkra, hogy – amint azt korábban említettük – felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldalunk használatát. A cookie-kat használó webhelyfelhasználónak pl. Nem kell minden egyes belépéskor megadnia a hozzáférési adatokat, mert ezeket a weboldal átveszi, és így a cookie a felhasználó számítógépes rendszerében tárolódik. Egy másik példa az internetes boltban található bevásárlókosár sütije. Az online áruház emlékszik azokra a cikkekre, amelyeket az ügyfél egy cookie-n keresztül helyezett el a virtuális kosárban.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Ezenkívül a már beállított sütik bármikor törölhetők egy internetes böngészőn vagy más szoftveren keresztül. Ez minden népszerű internetes böngészőben lehetséges. Ha az érintett inaktiválja a cookie-k beállítását a használt internetes böngészőben, akkor nem biztos, hogy weboldalunk minden funkciója teljesen használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Bc Autómosó Kft. Weboldala általános adatok és információk sorozatát gyűjti, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer előhívja a weboldalt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjthetők (1) a használt böngészőtípusok és verziók, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszerek, (3) az a weboldal, ahonnan egy hozzáférési rendszer eljut a weboldalunkra (ún. Hivatkozók), (4) -webhelyek, (5) az internetes oldalra való belépés dátuma és időpontja, (6) egy internetes protokoll címe (IP-címe), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, és (8) minden más hasonló adat és információ, amely felhasználható az informatikai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználásakor a Bc Autómosó Kft. nem von le következtetéseket az érintettről. Ezekre az információkra azért van szükség, hogy (1) weboldalunk tartalmát helyesen jelenítsük meg, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és annak hirdetését, (3) biztosítsuk informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának hosszú távú életképességét. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátja a büntetőeljáráshoz szükséges információkat kibertámadás esetén. Ezért a Bc Autómosó Kft. statisztikailag elemzi az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és hogy biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok optimális szintű védelmét.

5. Kapcsolattartási lehetőség a weboldalon keresztül

A Bc Autómosó Kft. Weboldala információkat tartalmaz, amelyek gyors elektronikus kapcsolattartást tesznek lehetővé vállalkozásunkkal, valamint közvetlen kommunikációt folytatnak velünk, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatokat automatikusan tároljuk. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított személyes adatokat az érintett feldolgozása vagy kapcsolatfelvétele céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat nem továbbítják harmadik feleknek.

6. A személyes adatok rendszeres törlése és blokkolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben ezt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók törvényben vagy rendeletben engedélyezik, amelyre az adatkezelő vonatkozik. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat rendszeresen blokkolják vagy törlik a törvényi előírásoknak megfelelően.

7. Az érintett jogai

 • a) A visszaigazolás joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől megerősítést szerezzen arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat feldolgozzák-e vagy sem. Ha az érintett élni kíván ezzel a megerősítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

  Minden érintettnek joga van, amelyet az európai jogalkotó megad, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes információt szerezzen az ő tárolt személyes adatairól és ezen információk másolatát. Ezenkívül az európai irányelvek és rendeletek hozzáférést biztosítanak az érintetteknek a következő információkhoz:

  • a feldolgozás céljait;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azok a címzettek vagy címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatokat átadták vagy nyilvánosságra hozzák, különösen a harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek;
  • ahol lehetséges, az a tervezett időtartam, amelyre a személyes adatokat tárolni fogják, vagy ha nem lehetséges, az ezen időszak meghatározásához használt kritériumok;
  • annak a joga, hogy az adatkezelőtől kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, vagy az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésének korlátozását, vagy tiltakozhat az ilyen adatkezelés ellen;
  • a felügyeleti hatóságnál való panasz benyújtásának joga;
  • amennyiben a személyes adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásra vonatkozóan rendelkezésre álló információk;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal – ideértve a profilalkotást is – megléte, és legalább ezekben az esetekben lényeges információk az érintett logikáról, valamint a folyamat jelentőségéről és tervezett következményeiről az érintett számára ilyen feldolgozás.

  Az érintettnek továbbá joga van információt szerezni arról, hogy a személyes adatokat továbbítják-e egy harmadik országnak vagy egy nemzetközi szervezetnek. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az átadással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett élni kíván ezzel a hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) A helyesbítéshez való jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje az adatkezelőtől az őt érintő pontatlan személyes adatok helyesbítését. Az adatkezelés céljainak figyelembevételével az érintettnek jogában áll hiányos személyes adatokat kitölteni, többek között kiegészítő nyilatkozat útján is.

  Ha az érintett élni kíván a helyesbítés jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törléshez való jog (Elfelejtés joga)

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül megszerezze a rá vonatkozó személyes adatok törlését, és az adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha a következő okok egyike fennáll. alkalmazandó, amennyiben a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség a gyűjtésük vagy más módon történő kezelésük céljaival kapcsolatban.
  • Az érintett a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja alapján visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló beleegyezését, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos oka, vagy az érintett a GDPR 21. cikkének (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen.
  • A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.
  • A személyes adatokat az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jogszabályokban előírt jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében törölni kell.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikkének (1) bekezdésében említett információs társadalmi szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték.

  Ha a fent említett okok egyike fennáll, és az érintett a Bc Autómosó Kft. Által tárolt személyes adatok törlését kívánja kérni, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Bc Autómosó Kft. Munkatársa haladéktalanul biztosítja a törlési kérelem teljesítését.

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles törölni a személyes adatokat, az adatkezelő, figyelembe véve a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit, ésszerű lépéseket tesz, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többi adatot. az adatkezelők feldolgozzák azokat a személyes adatokat, amelyeket az érintett kér, hogy az ilyen adatkezelők töröljék a személyes adatokra mutató linkeket, másolatokat vagy replikációkat, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Bc Autómosó Kft. Munkatársai egyedi esetekben megszervezi a szükséges intézkedéseket.

 • e) Az adatkezelés korlátozásának joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól arra, hogy az adatkezelőtől korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak egyike érvényes:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan ideig, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára, hogy ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
  • A feldolgozás jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljából, de az érintettnek jogi követelések megalapozásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján kifogást emelt az adatkezelés ellen, amíg meg nem győződik arról, hogy az adatkezelő jogos indokai felülírják-e az érintett indokait.

  Ha az előbb említett feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett a Bc Autómosó Kft. Által tárolt személyes adatok kezelésének korlátozását kívánja kérni, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával. A Bc Autómosó Kft. Munkatársa gondoskodik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Az adatok hordozhatóságához való jog

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban kapja meg az őt érintő személyes adatokat, amelyeket az adatkezelő rendelkezésére bocsátottak. Jogosult továbbítani ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek az adatkezelő akadályozása nélkül, akinek a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikke (2) bekezdésének a) pontja, vagy a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződés alapján, és a feldolgozás automatizált módon történik, amennyiben az adatkezelés nem szükséges a közérdekből végzett feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlása érdekében.

  Ezenkívül az érintett a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adatátvitelhez való jogának gyakorlása során jogosult arra, hogy személyes adatait közvetlenül az egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez technikailag megvalósítható és amikor ezt nem teszi meg hátrányosan érintik mások jogait és szabadságait.

  Az adatátvitelhez való jog érvényesítése érdekében az érintett bármikor felveheti a kapcsolatot a Bc Autómosó Kft. Bármely alkalmazottjával.

 • g) A tiltakozás joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor kifogást emeljen a rá vonatkozó személyes adatok e) vagy f) ponton alapuló kezelése ellen. ) a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének megfelelően. Ez vonatkozik az e rendelkezések alapján történő profilalkotásra is.

  A Bc Autómosó Kft. kifogás esetén a továbbiakban nem dolgozhatja fel a személyes adatokat, hacsak nem tudjuk bizonyítani az adatkezelés kényszerített jogos okait, amelyek felülbírálják az érintett érdekeit, jogait és szabadságait, vagy jogi követelések megalapozását, érvényesítését vagy védelmét.

  Ha a Bc Autómosó Kft. A személyes adatokat közvetlen marketing célból dolgozza fel, az érintettnek bármikor jogában áll kifogást emelni az őt érintő személyes adatok ilyen marketing céljából történő kezelése ellen. Ez a profilalkotásra vonatkozik, amennyiben az ilyen közvetlen marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett kifogásolja a Bc Autómosó Kft. közvetlen marketing célú feldolgozásig a Bc Autómosó Kft. a személyes adatokat már nem dolgozza fel ilyen célokra.

  Ezen túlmenően az érintettnek joga van saját helyzetéhez kapcsolódó okokból kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok Bc Autómosó Kft. Általi kezelése ellen. tudományos vagy történeti kutatási célokra, vagy statisztikai célokra a GDPR 89. cikkének (1) bekezdése alapján, kivéve, ha a feldolgozás közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  Az ellenkérelemhez való jog gyakorlása érdekében az érintett kapcsolatba léphet a Bc Autómosó Kft. Bármely alkalmazottjával. Ezenkívül az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, valamint a 2002/58 / EK irányelv ellenére, ingyenes. , hogy tiltakozási jogát automatizált eszközökkel használja a műszaki előírások felhasználásával.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy ne vonatkozzon a kizárólag automatizált feldolgozáson – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya alá, amely jogi következményekkel jár, vagy hasonlóan jelentősen érinti őt, mindaddig, amíg a döntés (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy megfelelő intézkedéseket határoz meg az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelmében, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Ha a döntés (1) szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a Bc Autómosó Kft. megfelelő intézkedéseket hajt végre az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek – legalább az emberi kezelői beavatkozás jogának az adatkezelő részéről – védelmének biztosítása érdekében, álláspontjának kifejtése és a döntés megtámadása érdekében.

  Ha az érintett élni kíván az automatizált egyéni döntéshozatalhoz fűződő jogokkal, bármikor felveheti a kapcsolatot a Bc Autómosó Kft. Bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotótól, hogy bármikor visszavonja hozzájárulását személyes adatainak feldolgozásához.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor kapcsolatba léphet a Bc Autómosó Kft. Bármely alkalmazottjával.

8. Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a vállalati Facebook összetevőit. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat a társadalmi találkozók helyszíne az interneten, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egymással kommunikáljanak és interakciót folytassanak egy virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti vonatkozású információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi, hogy a közösségi hálózatok felhasználói saját profilok létrehozását, fényképek feltöltését és hálózat létrehozását foglalják magukba barátkérések révén.

A Facebook üzemeltető vállalata a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., Grand Canal Square 4, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az internetes weboldal, amelyet a vezérlő működtet, és amelybe egy Facebook-összetevőt (Facebook plug-ineket) integráltak, az egyes weboldalak minden egyes behívásával az érintett informatikai rendszerének böngészője elérhető. automatikusan kéri, hogy töltse le a megfelelő Facebook-összetevő megjelenítését a Facebook-ról a Facebook-összetevőn keresztül. Az összes Facebook beépülő modul áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. Ennek a technikai eljárásnak a folyamán a Facebook értesül arról, hogy weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a Facebookra, a Facebook az érintett által a weboldalunkra történő minden felhíváskor – és az internetes oldalunkon töltött tartózkodásuk teljes időtartama alatt – észleli, hogy az internetünk melyik alwebhelye van oldalt látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat a Facebook komponensen keresztül gyűjtik össze, és hozzákapcsolják az érintett Facebook-fiókjához. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba integrált Facebook gombok egyikére, pl. A “Tetszik” gombra, vagy ha az érintett észrevételt tesz, akkor a Facebook ezeket az információkat az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával egyezteti, személyes adatok.

A Facebook a Facebook-összetevőn keresztül mindig információt kap az érintett által a weboldalunkon tett látogatásról, valahányszor az érintett egyidejűleg bejelentkezett a Facebook-on a weboldalunkra történő felhívás idején. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook komponensre, vagy sem. Ha az érintettnek nem kívánatos az ilyen információátadás a Facebook számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik Facebook-fiókjukból, mielőtt felhívnák a weboldalunkat.

A Facebook által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://facebook.com/about/privacy/ címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról. Ezenkívül ott ismertetik, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánéletének védelme érdekében. Ezenkívül különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik az adatátvitel kiküszöbölését a Facebookra. Ezeket az alkalmazásokat az érintett felhasználhatja a Facebookra történő adatátvitel kiküszöbölésére.

9. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásáról és használatáról (névtelenítési funkcióval)

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a Google Analytics összetevőt (az anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webanalitika a weboldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webanalízis szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan egy személy eljött (az úgynevezett referrer), mely aloldalakat keresték fel, vagy hogy egy aloldalt milyen gyakran és milyen időtartamra tekintettek meg. A webanalitikát főként egy weboldal optimalizálására és az internetes reklámozás költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A webes elemzésekhez a Google Analytics segítségével a vezérlő a “_gat. _AnonymizeIp” alkalmazást használja. Ezen alkalmazás révén az érintett személy internetkapcsolatának IP-címét a Google rövidíti, és anonimizálja, amikor az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás bármely más szerződő államából hozzáfér weboldalunkhoz.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat felhasználja többek között a weboldalunk használatának értékelésére és online jelentések készítésére, amelyek bemutatják a weboldalunkon végzett tevékenységeket, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtanak számunkra az internetes oldalunk használatával kapcsolatban.

A Google Analytics cookie-t helyez az érintett informatikai rendszerére. A sütik definícióját a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi a weboldalunk használatának elemzését. Az internetes oldal, amelyet a vezérlő működtet és amelybe egy Google Analytics-összetevőt integráltak, minden egyes oldalának behívásával az érintett informatikai rendszerének internetes böngészője automatikusan adatokat küld az Google Analytics komponens az online hirdetések és a Google felé felszámított jutalékok rendezése céljából E technikai eljárás során a Google vállalata megszerzi a személyes adatok ismeretét, például az érintett IP-címét, amely többek között a látogatók és a kattintások eredetének megértését szolgálja a Google számára,

A cookie-t olyan személyes adatok tárolására használják, mint a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett látogatásának gyakorisága a weboldalunkon. Internetes oldalunk minden látogatása alkalmával az ilyen személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetelérés IP-címét, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.

Az érintett a fentiek szerint bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt webböngésző megfelelő kiigazításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen kiigazítása megakadályozná a Google Analytics szolgáltatást abban is, hogy cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerére. Ezenkívül a Google Analytics által már használt sütik bármikor törölhetők egy webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google Analytics által létrehozott olyan adatgyűjtés ellen, amely kapcsolódik a webhely használatához, valamint az adatok Google általi feldolgozásához és az ilyen adatok kizárásához. . Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt, és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény JavaScript használatával közli a Google Analytics szolgáltatással, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics számára. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett információs rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újratelepítenie kell a böngészőbővítményeket a Google Analytics letiltásához.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen érhetők el. html. A Google Analytics további magyarázata a következő link alatt található: https://www.google.com/analytics/.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Remarketing szolgáltatásait. A Google Remarketing a Google AdWords egyik olyan funkciója, amely lehetővé teszi egy vállalkozás számára, hogy hirdetést jelenítsen meg azoknak az internetfelhasználóknak, akik korábban a vállalkozás internetes oldalán tartózkodtak. A Google Remarketing integrációja tehát lehetővé teszi a vállalkozás számára, hogy felhasználói alapú hirdetéseket hozzon létre, és ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsen meg az érdeklődő internetezők számára.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltető vállalata a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Remarketing célja az érdeklődés szempontjából releváns hirdetések beillesztése. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy olyan hirdetéseket jelenítsünk meg a Google hálózaton vagy más webhelyeken, amelyek egyedi igényeken alapulnak és megfelelnek az internet felhasználók érdekeinek.

A Google Remarketing sütiket állít be az érintett informatikai rendszerére. A sütik definícióját a fentiekben ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi weboldalunk látogatójának felismerését, ha egymás után következő weboldalakat hív fel, amelyek szintén a Google hirdetési hálózatának tagjai. Minden olyan internetes oldalra történő felhíváskor, amelyre a szolgáltatást a Google Remarketing integrálta, az érintett webböngészője automatikusan azonosul a Google-lal. Ezen technikai eljárás során a Google olyan személyes adatokat kap, mint például a felhasználó IP-címe vagy a felhasználó szörfözési magatartása, amelyeket a Google többek között az érdeklődés szempontjából releváns hirdetések beillesztésére használ.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, pl. Az érintett által felkeresett internetes oldalak. Valahányszor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetelérés IP-címét, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.

Az érintett a fentiek szerint bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt webböngésző megfelelő kiigazításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Az alkalmazott internetes böngésző ilyen kiigazítása megakadályozná a Google-t abban is, hogy cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerére. Ezenkívül a Google által már használt sütik bármikor törölhetők egy webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google érdeklődésen alapuló hirdetése ellen. Ebből a célból az érintettnek fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads linket, és meg kell határoznia a kívánt beállításokat az érintett által használt minden egyes internetes böngészőben.

További információk és a Google tényleges adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ oldalon találhatók.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google AdWords szolgáltatást. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorjának eredményeiben és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározza azokat a kulcsszavakat, amelyek segítségével csak akkor jelenik meg egy hirdetés a Google keresési eredményeiben, amikor a felhasználó a keresőmotort használja egy kulcsszóval kapcsolatos keresési eredmény lekérésére. A Google Advertising Network-ben a hirdetéseket releváns weboldalakon terjesztik automatikus algoritmus segítségével, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google AdWords üzemeltető vállalata a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja weboldalunk népszerűsítése releváns reklámok beépítésével harmadik felek webhelyeire és a Google keresőmotor keresőmotorjaiba, valamint harmadik felek hirdetéseinek beillesztése a weboldalunkra.

Ha az érintett egy Google-hirdetés útján jut el weboldalunkra, akkor a Google-n keresztül egy konverziós süti kerül be az érintett informatikai rendszerébe. A sütik definícióját a fentiekben ismertetjük. A konverziós süti 30 nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem használja az érintett azonosítására. Ha a cookie még nem járt le, a konverziós sütit annak ellenőrzésére használják, hogy bizonyos aloldalakat, például az online bolt rendszeréből származó bevásárlókosarat behívtak-e a weboldalunkra. A konverziós süti révén a Google és az adatkezelő egyaránt megértheti, hogy az a személy, aki a webhelyünkön elért egy AdWords hirdetést, eladást generált-e, azaz végrehajtott-e vagy lemondott-e egy áruértékesítést.

A konverziós süti használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google felhasználja weboldalunk látogatási statisztikáinak létrehozására. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords-hirdetéseken keresztül kiszolgált felhasználók számát, hogy meggyőződjünk az egyes AdWords-hirdetések sikeréről vagy sikertelenségéről, valamint hogy optimalizálhassuk a jövőbeni AdWords-hirdetéseinket. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információkat a Google-tól, amelyek azonosíthatják az érintettet.

A konverziós süti személyes adatokat tárol, például az érintett által felkeresett internetes oldalakat. Valahányszor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internetelérés IP-címét, továbbítjuk a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google ezeket a technikai eljárás során összegyűjtött személyes adatokat továbbíthatja harmadik feleknek.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k weboldalunk általi beállítását, amint azt fentebb említettük, a használt internetes böngésző megfelelő beállításával, és ezzel véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozná a Google-t abban is, hogy konverziós sütit helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie-kat bármikor törölhetjük az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Az érintettnek lehetősége van kifogást emelni a Google érdekalapú hirdetése ellen. Ezért az érintettnek hozzáférnie kell a www.google.de/settings/ads linket használó böngészők mindegyikéből, és meg kell adnia a kívánt beállításokat.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ oldalon találhatók.

12. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta az Instagram szolgáltatás összetevőit. Az Instagram egy audiovizuális platformnak minősíthető szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy fényképeket és videókat osszanak meg, valamint terjesszék ezeket az adatokat más közösségi hálózatokban.

Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Az internetes oldal, amelyet a vezérlő működtet, és amelyre egy Instagram komponenst (Insta gombot) integráltak, az egyes oldalak minden egyes behívásával automatikusan megkérdezi az érintett informatikai rendszerének böngészőjét az Instagram megfelelő Instagram-összetevőjének kijelzőjének letöltéséhez. E technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg van bejelentkezve az Instagramra, akkor az Instagram az érintett által a weboldalunkra történő minden felhíváskor – és az internetes oldalunkon töltött tartózkodásuk teljes időtartama alatt – észleli, hogy melyik aloldalunk van oldalt látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat az Instagram komponensen keresztül gyűjtik össze, és az érintett érintett Instagram-fiókjához társítják. Ha az érintett rákattint a weboldalunkon integrált Instagram gombok egyikére, akkor az Instagram ezeket az információkat az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjával egyezteti és tárolja a személyes adatokat.

Az Instagram az Instagram komponensen keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett bejelentkezett az Instagram-ra a weboldalunkra történő híváskor. Ez függetlenül attól történik, hogy a személy az Instagram gombra kattint-e vagy sem. Ha az érintettnek nem kívánatos az ilyen jellegű információk továbbítása az Instagram számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik Instagram-fiókjukból, mielőtt felhívnák a weboldalunkat.

További információk és az Instagram alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen érhetők el.

13. Adatvédelmi rendelkezések a LinkedIn alkalmazásáról és használatáról

A vezérlő ezen a weboldalon integrálta a LinkedIn Corporation összetevőit. A LinkedIn egy webalapú közösségi hálózat, amely lehetővé teszi a meglévő üzleti kapcsolatokkal rendelkező felhasználók számára a kapcsolatfelvételt és az új üzleti kapcsolatok létrehozását. Több mint 200 országban több mint 400 millió regisztrált ember használja a LinkedIn-t. Így a LinkedIn jelenleg a legnagyobb platform az üzleti kapcsolatok számára és az egyik leglátogatottabb webhely a világon.

A LinkedIn üzemeltető vállalata a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK. Az egyesült államokbeli LinkedIn Írországon kívüli adatvédelmi kérdésekben az adatvédelmi irányelvek felelősek, a Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország.

Az internetes oldal, amelyet a vezérlő működtet, és amelyre egy LinkedIn összetevőt (LinkedIn plug-in) integráltak, az egyes oldalak minden egyes behívásával az érintett informatikai rendszerének internetes böngészője elérhető. automatikusan kéri a LinkedIn megfelelő LinkedIn összetevőjének kijelzőjének letöltését. A LinkedIn beépülő modulról további információk a https://developer.linkedin.com/plugins címen érhetők el. Ennek a technikai eljárásnak a folyamán a LinkedIn megismeri, hogy weboldalunk melyik aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg van bejelentkezve a LinkedIn-be, a LinkedIn az érintett által a weboldalunkra történő minden felhíváskor – és az internetes oldalunkon töltött tartózkodásuk teljes időtartama alatt – észleli, hogy melyik aloldalunk van oldalt látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat a LinkedIn komponensen keresztül gyűjtik össze, és társítják az érintett érintett LinkedIn-fiókjával. Ha az érintett rákattint a weboldalunkon integrált LinkedIn gombok egyikére, akkor a LinkedIn hozzárendeli ezeket az adatokat az érintett személyes LinkedIn felhasználói fiókjához, és tárolja a személyes adatokat.

A LinkedIn a LinkedIn komponensen keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett a weboldalunkra történő felhíváskor be van jelentkezve a LinkedIn-be. Ez attól függetlenül történik, hogy az illető a LinkedIn gombra kattint-e vagy sem. Ha az érintettnek nem kívánatos az ilyen információátadás a LinkedIn számára, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a LinkedIn-fiókjából, mielőtt felhívná weboldalunkat.

A LinkedIn a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls alatt biztosítja az e-mailek, SMS-ek és célzott hirdetések leiratkozásának lehetőségét, valamint a hirdetési beállítások kezelésének lehetőségét. A LinkedIn olyan leányvállalatokat is használ, mint az Eire, a Google Analytics, a BlueKai, a DoubleClick, a Nielsen, a Comscore, az Eloqua és a Lotame. Az ilyen sütik beállítása megtagadható a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon. A LinkedIn vonatkozó adatvédelmi irányelvei a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon érhetők el. A LinkedIn Cookie Policy a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy címen érhető el.

14. Adatvédelmi rendelkezések a Pinterest alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a Pinterest Inc. összetevőit. A Pinterest egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat egy internetes közösségi találkozóhely, egy online közösség, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy virtuális térben kommunikáljanak és kölcsönhatásba lépjenek egymással. A közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára személyes vagy vállalattal kapcsolatos információk szolgáltatását. A Pinterest lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználóinak, hogy többek között képgyűjteményeket és egyedi képeket, valamint leírásokat tegyenek közzé virtuális táblákon (úgynevezett csapok), amelyeket aztán megoszthatnak más felhasználók (ún. Újratűzők) vagy hozzászólt.

A Pinterest üzemeltető vállalata a Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország.

Az internetes oldal, amelyet a vezérlő működtet és amelybe egy Pinterest alkotóelemet (Pinterest beépülő modult) integráltak, ennek az internetes oldalnak az egyes oldalaihoz történő minden egyes behíváskor az érintett informatikai rendszerének internetes böngészője automatikusan arra kérte, hogy töltse le a megfelelő Pinterest-összetevőből a megfelelő Pinterest-összetevő megjelenítését. További információk a Pinterestről a https://pinterest.com/ címen érhetők el. Ennek a technikai eljárásnak a folyamán a Pinterest ismereteket szerez arról, hogy weboldalunk melyik aloldalát keresi fel az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg van bejelentkezve a Pinterestbe, akkor a Pinterest minden egyes weboldalunkra történő felhíváskor – és az internetes oldalunkon töltött tartózkodásuk teljes időtartama alatt – észleli, hogy az internetünk melyik aloldala oldalt látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat a Pinterest komponensen keresztül gyűjtik össze, és összekapcsolják az érintett érintett Pinterest-fiókjával. Ha az érintett rákattint a Pinterest egyik gombjára, integrálva a weboldalunkra, akkor a Pinterest ezeket az információkat az érintett személyes Pinterest felhasználói fiókjához rendeli, és tárolja a személyes adatokat.

A Pinterest a Pinterest komponensen keresztül kap információt arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett a weboldalunkra történő felhíváskor be van jelentkezve a Pinterestbe. Ez függetlenül attól történik, hogy az illető rákattint-e a Pinterest komponensre, vagy sem. Ha az érintettnek nem kívánatos az ilyen információ továbbítása a Pinterestre, akkor ezt megakadályozhatja, ha bejelentkezik a Pinterest-fiókjukból, mielőtt felhívnák a weboldalunkat.

A Pinterest által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://about.pinterest.com/privacy-policy címen érhető el, tájékoztatást nyújt a személyes adatok Pinterest általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

15. Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon a vezérlő integrálta a YouTube összetevőit. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videokiadók számára, hogy ingyen állítsák be a videoklipeket és a többi felhasználót, amely ingyenes megtekintést, áttekintést és kommentálást is biztosít. A YouTube lehetővé teszi mindenféle videó közzétételét, így hozzáférhet mind a teljes filmekhez, mind a TV-adásokhoz, valamint a felhasználók által készített zenei videókhoz, előzetesekhez és videókhoz az internetes portálon keresztül.

A YouTube üzemeltető vállalata a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

Az internetes oldal, amelyet a vezérlő működtet, és amelyre YouTube-összetevőt (YouTube-videót) integráltak, az egyes oldalak minden egyes behívásával automatikusan megkérdezi az érintett informatikai rendszerének internetes böngészőjét. letölteni a megfelelő YouTube-alkatrész megjelenítését. A YouTube-ról további információk a https://www.youtube.com/yt/about/en/ oldalon érhetők el. E technikai eljárás során a YouTube és a Google megismeri, hogy weboldalunk melyik aloldalát látogatta meg az érintett.

Ha az érintett be van jelentkezve a YouTube-ra, a YouTube minden YouTube-videót tartalmazó aloldalra történő felhíváskor felismeri, hogy internetes oldalunk melyik aloldalát látogatta meg az érintett. Ezeket az információkat a YouTube és a Google gyűjti össze, és hozzárendeli az érintett érintett YouTube-fiókjához.

A YouTube és a Google a YouTube komponensen keresztül információt kap arról, hogy az érintett meglátogatta weboldalunkat, ha az érintett a webhelyünkre történő hívás idején bejelentkezett a YouTube-ra; ez attól függetlenül történik, hogy az illető rákattint-e egy YouTube-videóra, vagy sem. Ha ezen adatoknak a YouTube-ra és a Google-re történő továbbítása nem kívánatos az érintett számára, akkor a kézbesítés megakadályozható, ha az érintett bejelentkezik saját YouTube-fiókjából, mielőtt felhívnák a weboldalunkat.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el, információkat nyújtanak a személyes adatok YouTube és Google általi gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

16. Az adatkezelés jogalapja

Művészet. 6. cikk (1) bekezdés A GDPR szolgál jogalapként azoknak a feldolgozási műveleteknek, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy meghatározott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett részt vesz, például akkor, amikor a feldolgozás műveletekre van szükség áruk szállításához vagy bármilyen más szolgáltatás nyújtásához, a feldolgozás a 6. cikk (1) bekezdésének lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek szükségesek a szerződéskötés előtti intézkedések végrehajtásához, például termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos kérdések esetén. Vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik-e, amely a személyes adatok feldolgozását igényli, például az adókötelezettségek teljesítéséhez, az adatkezelés az Art. 6. cikk (1) bekezdés c GDPR. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozására az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében lehet szükség. Ez akkor állna fenn például, ha egy látogató megsérült volna cégünkben, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információt továbbítani kellene orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás az Art. 6. cikk (1) bekezdés d GDPR. Végül a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének szövegén alapulhatnak. f GDPR. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekre használják, amelyekre nem vonatkozik a fent említett jogalapok egyike, ha az adatfeldolgozásra a társaságunk vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érdekében van szükség, kivéve, ha ezeket az érdekeket felülírják az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen adatkezelési műveletek különösen megengedettek, mert az európai jogalkotó külön megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR (47) preambulumbekezdés, 2. mondat).

17. Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei

Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bekezdésének első bekezdésén alapul. A GDPR szerint jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és részvényeseink jóléte érdekében tegyük.

18. A személyes adatok tárolásának időszaka

A személyes adatok tárolásának időtartamának meghatározásához használt kritériumok a vonatkozó törvényi megőrzési időszakok. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen törlik, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megindításához.

19. személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses követelményként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az ilyen adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. Adózási előírások), vagy szerződéses rendelkezésekből (pl. A szerződéses partnerre vonatkozó információk) is eredhetnek. Néha szükség lehet olyan szerződés megkötésére, hogy az érintett személyes adatokat szolgáltat nekünk, amelyeket később nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat megadni nekünk, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azt eredményezné, hogy az érintettel nem lehetne megkötni a szerződést. Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie bármely alkalmazottal.

20. Az automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem használunk automatikus döntéshozást vagy profilalkotást.

Ezt az adatvédelmi irányelvet a német adatvédelmi szövetség adatvédelmi előállítója hozta létre, amelyet a kölni WILDE BEUGER SOLMECKE adatvédelmi ügyvédjeivel együttműködve fejlesztettek ki .